Recent werk / contentexploratie

Gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde ontstond uit de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Ruim een jaar voordat de herindeling op nieuwjaarsdag 2018 een feit was, zijn we gestart met ons werk voor deze nieuwe gemeente. De opdracht was: verbeter de dienstverlening, richt de processen in en zorg voor middelen die dat ondersteunen. Het resultaat was dat we een jaar lang intensief samenwerkten met een team van dienstverleners om de nieuwe (digitale) dienstverlening van de gemeente in te richten.

Zoals wel vaker, begonnen we met onderzoek en kennissessies. Wat ons betreft het startpunt van ieder project: zorgen dat iedereen over dezelfde kennis kan beschikken binnen het project, zodat besluiten zorgvuldig genomen kunnen worden. Ook zijn we gestart met onderzoek naar gebruik van de bestaande kanalen, zoals telefoon, mail en digitaal.

Samen met de organisatie hebben we 2 samenhangende contentstrategieën ontwikkeld. Eén voor de dienstverleningswebsite en een voor de website voor bestuur en raad. Het ontwerp kwam tot stand met Momono, een bekende in gemeenteland, en de website werd op basis van de DVG gebouwd door EZCompany.

De gehele weg hebben we dit werk met het online team uitgevoerd, zodat ze de komende jaren alle uitdagingen op het gebied van digitaal aankunnen. Daarnaast is Simon Besters nauw betrokken geweest bij de laatste, spannende fase van een herindeling: alle onderlinge afhankelijkheden bij projecten vragen om veel afstemming en een precieze uitvoering.

Gemeente Westerwolde

Gemeente Noordoostpolder

Deze samenwerking bewijst dat je met zorgvuldige afweging in een bescheiden budget heel veel kunt bereiken. De gemeente Noordoostpolder nam afscheid van bestaande ideeën over hoe een gemeentewebsite eruit moet zien – een digitaal loket, veel eigen informatie – en startte met iets nieuws. De Drupal voor Gemeenten Distributie (DVG) werd weer aangepast en verbeterd.

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen wilde aan de slag met ‘de laatste website’ en verbeterde digitale dienstverlening. Doel was de vierjarige cyclus doorbreken van herhaald herontwerp. Wiep Hamstra verzorgde trainingen en werksessies met het online team. Simon Besters begeleidde de keuzes en implicaties voor techniek en met name de samenhang met digitale transacties. Met het team werkten Michiel Duijsings en Wiep Hamstra aan de contentinventarisatie en het sorteren van informatie. Dit leidde tot een nieuwe informatiearchitectuur.

Gemeente Nijmegen

Stenden Hogeschool bibliotheek

Een hogeschool met internationale allure heeft studenten en onderwijzend personeel over heel de wereld die elke dag informatie zoeken, vinden, bewerken en toepassen. Samen met het team van 3 ervaren informatiespecialisten maakten we in het voorjaar van 2016 een nieuwe website binnen de kaders van de toenmalige website.

Je kunt met niemand beter onderzoek doen en informatie sorteren dan mensen die voor dit werk zijn opgeleid. Dit project was één van efficiëntste en leukste projecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan. In heel korte tijd (iets minder dan 3 maanden) wisten we een nieuwe website te lanceren. Daarbij konden we profiteren van bestaande strategie, standaarden, vormgeving en en techniek die in het project in 2015 waren vastgelegd. Concept7 deed het interactieontwerp en design, WIND Internet de techniek.

Stenden Hogeschool bibliotheek

Gemeente Gooise Meren

In september 2014 zijn we gestart met ons werk voor gemeente Gooise Meren, een fusiegemeente van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. De opdracht was uitdagend omdat de gemeente ‘met een wit vel’ kon beginnen, maar tegelijkertijd te maken had met de praktijk van bestaande organisaties die eigenlijk vooraf moest bedenken hoe de organisatie er over een jaar uitzag.

Met het team onder leiding van Mieke Bos zijn we begonnen met kennissessies. Daarna volgde onderzoek naar taken en aanleidingen. Samen met de organisatie hebben we 2 overlappende contentstrategieën ontwikkeld. Eén voor de dienstverleningswebsite en een voor de website voor bestuur en raad. Het bureau Eend uit Utrecht stond garant voor het ontwikkelen, testen en opleveren van de interacties en het design, een doorontwikkeling van wat er binnen DvG (Drupal voor Gemeenten) is ontwikkeld. Onder het motto ‘van raadsysteem naar raadssysteem’ is daarmee een nieuwe standaard opgeleverd voor bestuursinformatie. WIND Internet zorgde voor de techniek onder de website voor bestuur en raad.

Er waren genoeg uitdagingen op ons pad. Tijdsdruk was er één van. Wat we hebben geleerd is te zorgen voor een stevig fundament. Eerst zorgen dat het werkt, daarna automatiseren en verder bouwen.

Gemeente Gooise Meren

Stenden Hogeschool

In de discipline contentstrategie neemt het werk voor universiteiten en hogescholen (‘higher ed’) een speciale plek in. Niet voor niets, want werken aan een website voor een hogeschool is rekening houden met heel veel verschillende stakeholders en doelgroepen. Probeer er dan maar een taakgerichte website van te maken die de benodigde conversie (inschrijvingen van gemotiveerde studenten uit binnen- en buitenland) oplevert.

Wiep Hamstra onderzocht in 2014 de verschillende mogelijkheden. Het werk startte met een contentexploratie (een deels kwalitatief en deels kwantitatief onderzoek naar de kwaliteit van content). Concept7 deed de onderzoeken naar webbezoekers en klantvragen en vertaalde dit in een verrassend fris en duidelijk design.

Op 1 april 2015 stond volgens plan een mooie stevige, drietalige versie live van een compleet vernieuwde Stenden.com. Veel aandacht besteedde het team aan het verbeteren van het zoekfilter, de beschrijvingen van opleidingen. Het resultaat: een heldere en vriendelijke website die duidelijk laat zien waar Stenden voor staat, maar bovenal het voor de belangrijkste doelgroep heel makkelijk maakt om een taak te voltooien.

Stenden Hogeschool

Provincie Groningen

De Staat van het Web onderhoudt een bijzondere band met de provincie Groningen. Natuurlijk, Wiep woont in Groningen. Maar het is meer dan dat. In 2009 nam Jan Barkhof contact op met haar vanwege zijn plannen voor de nieuwe website. Het moest anders, beter, leesbaarder, toegankelijker. Dat kon alleen met een professionele webredactie in het hart van de organisatie.

De website was voorheen een groot platform waar iedere afdeling zijn eigen zaken kon publiceren. De ene tekst was lang en ingewikkeld, de ander kort en onbegrijpelijk. Samen met het team zijn de contouren voor de website uitgestippeld: een webvisie, uitgangspunten, standaarden en gemandateerde webredactie. Het leverde Wiep uiteindelijk de inspiratie op voor het boek, ‘Het Geheim van de Overheidswebsite’ dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder alle gemeenten gratis is verstrekt.

In de jaren daarna volgden nog andere werkzaamheden, zoals trainingen samen met Henk, onderzoeken Webrichtlijnen en advieswerk. Op dit moment werkt Wiep aan de doorontwikkeling van de website om de digitale dienstverlening te verbeteren.

 

Provincie Groningen

Gemeente Amsterdam

Amsterdam is een grote stad, met veel mensen, met allerlei soorten vragen en aanleidingen. Maar wie zijn zij? Wat willen mensen weten en wat willen ze doen? In 2015 startte het grootste onderzoek naar klantvragen dat we hebben uitgevoerd. Dit was een belangrijk uitgangspunt voor het huidig werk. We analyseerden duizenden regels aan data. We doken in statistieken en systemen. Met deze gegevens werken Simon en Wiep met het team van eindredacteuren in samenwerking met Laura Wubben en Bas Timmermans. We verbeterden content en templates in diverse sessies met inhoudsdeskundigen en adviseurs. Henk Boeschoten en Jaap van de Putte verzorgden daarnaast de trainingen aan het team.

In 2014 werkten we ook voor de gemeente. We voerden we het onderzoek uit naar toptaken op intranet in samenwerking met Joost Sanders van Toptaakmonitor. We hebben daarbij zoveel mogelijk de eigen mensen betrokken door training en instructie. In korte tijd stond het onderzoek er en bracht de uitkomst voor Amsterdam helderheid voor het vervolg.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Haarlem

Wiep, kun je me helpen met het ontwikkelen van een webvisie? Mieke Bergkamp, hoofd Mediabureau, bleek ergens in 2010 in een zaaltje te hebben gezeten bij een workshop van Carel Bitter en Wiep Hamstra.

Haar vraag: uitgangspunten voor de afdelingen dienstverlening en communicatie samensmeden tot een bovenliggend doel om zo de basis te leggen voor een betere digitale dienstverlening. We gingen aan de slag met onderzoek naar de content, de weborganisatie, toptaken en toegankelijkheid.

Dat leidde tot de conclusie: als Haarlem de belofte van het bestuur (klant centraal, betere dienstverlening) wil waarmaken, dan moet het roer om. Concept7 leverde het concept en design en leverde zo een nieuw ijkpunt in de wereld van gemeentelijke websites.

Gemeente Haarlem

Wetterskip Fryslân

Droge voeten, schoon water en voldoende water. Hiervoor garant staan is de missie van Wetterskip Fryslân.

Dit doen ze al eeuwenlang, met succes. Maar wat doe je anno nu als waterschap op het web? Welke diensten bied je aan? Aan wie? Wetterskip Fryslân wilde de nadruk leggen op verbeteren van de digitale dienstverlening. Denk aan het soepel en snel aanvragen van vergunningen of ontheffingen en bekijken van regelingen. In 2012 verzorgden Henk Boeschoten en Wiep Hamstra de kennissessie die de start vormde voor het traject

In de periode vanaf 2010 is Wiep Hamstra samen met Manon Vrieling met dit doel aan het werk geweest in een team om dit in kaart te brengen. Concept7 leverde het design en het interactieontwerp, Python United de techniek.

Wetterskip Fryslân

Hoe kunnen we helpen?

Benieuwd wat we voor je kunnen doen? Meer weten over onze werkwijze? Stel ons je vraag!

Bel ons op 050 260 01 66

Geknipt voor jou

Welke boeken en blogs lezen we? Welke video's zijn echt meer dan het kijken waard? We hebben ze voor jou op een rijtje gezet.

Naar de bibliotheek