Recent werk / inrichting online team

Gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde ontstond uit de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Ruim een jaar voordat de herindeling op nieuwjaarsdag 2018 een feit was, zijn we gestart met ons werk voor deze nieuwe gemeente. De opdracht was: verbeter de dienstverlening, richt de processen in en zorg voor middelen die dat ondersteunen. Het resultaat was dat we een jaar lang intensief samenwerkten met een team van dienstverleners om de nieuwe (digitale) dienstverlening van de gemeente in te richten.

Zoals wel vaker, begonnen we met onderzoek en kennissessies. Wat ons betreft het startpunt van ieder project: zorgen dat iedereen over dezelfde kennis kan beschikken binnen het project, zodat besluiten zorgvuldig genomen kunnen worden. Ook zijn we gestart met onderzoek naar gebruik van de bestaande kanalen, zoals telefoon, mail en digitaal.

Samen met de organisatie hebben we 2 samenhangende contentstrategieën ontwikkeld. Eén voor de dienstverleningswebsite en een voor de website voor bestuur en raad. Het ontwerp kwam tot stand met Momono, een bekende in gemeenteland, en de website werd op basis van de DVG gebouwd door EZCompany.

De gehele weg hebben we dit werk met het online team uitgevoerd, zodat ze de komende jaren alle uitdagingen op het gebied van digitaal aankunnen. Daarnaast is Simon Besters nauw betrokken geweest bij de laatste, spannende fase van een herindeling: alle onderlinge afhankelijkheden bij projecten vragen om veel afstemming en een precieze uitvoering.

Gemeente Westerwolde

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is volgens ons ongekroonde nummer 1 in gemeenteland voor wat betreft hun website. In alles zijn focus en simplicity het uitgangspunt. Soepele interacties, kraakheldere content, perfecte techniek. In Venlo is de DvG (Drupal voor Gemeenten) met een ESB gekoppeld aan de interne systemen. Dat legde de weg open voor echt goede nieuwe aanpassingen, bijvoorbeeld in het afsprakensysteem.

Het project startte in maart 2014 en de oplevering van de nieuwe website was in september 2015. Werkzaamheden:

 • Onderzoek naar beginsituatie en ondersteuning inrichting projectorganisatie
 • Advieswerk binnen het project over specifieke deelterreinen: beheer, governance, techniek
 • Toptakenonderzoek in samenwerking met Toptakenmonitor
 • Digital Governance Maturity Index
 • Contentmigratie van nieuwe content in nieuwe DvG
Gemeente Venlo

Gemeente Gooise Meren

In september 2014 zijn we gestart met ons werk voor gemeente Gooise Meren, een fusiegemeente van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. De opdracht was uitdagend omdat de gemeente ‘met een wit vel’ kon beginnen, maar tegelijkertijd te maken had met de praktijk van bestaande organisaties die eigenlijk vooraf moest bedenken hoe de organisatie er over een jaar uitzag.

Met het team onder leiding van Mieke Bos zijn we begonnen met kennissessies. Daarna volgde onderzoek naar taken en aanleidingen. Samen met de organisatie hebben we 2 overlappende contentstrategieën ontwikkeld. Eén voor de dienstverleningswebsite en een voor de website voor bestuur en raad. Het bureau Eend uit Utrecht stond garant voor het ontwikkelen, testen en opleveren van de interacties en het design, een doorontwikkeling van wat er binnen DvG (Drupal voor Gemeenten) is ontwikkeld. Onder het motto ‘van raadsysteem naar raadssysteem’ is daarmee een nieuwe standaard opgeleverd voor bestuursinformatie. WIND Internet zorgde voor de techniek onder de website voor bestuur en raad.

Er waren genoeg uitdagingen op ons pad. Tijdsdruk was er één van. Wat we hebben geleerd is te zorgen voor een stevig fundament. Eerst zorgen dat het werkt, daarna automatiseren en verder bouwen.

Gemeente Gooise Meren

Stenden Hogeschool

In de discipline contentstrategie neemt het werk voor universiteiten en hogescholen (‘higher ed’) een speciale plek in. Niet voor niets, want werken aan een website voor een hogeschool is rekening houden met heel veel verschillende stakeholders en doelgroepen. Probeer er dan maar een taakgerichte website van te maken die de benodigde conversie (inschrijvingen van gemotiveerde studenten uit binnen- en buitenland) oplevert.

Wiep Hamstra onderzocht in 2014 de verschillende mogelijkheden. Het werk startte met een contentexploratie (een deels kwalitatief en deels kwantitatief onderzoek naar de kwaliteit van content). Concept7 deed de onderzoeken naar webbezoekers en klantvragen en vertaalde dit in een verrassend fris en duidelijk design.

Op 1 april 2015 stond volgens plan een mooie stevige, drietalige versie live van een compleet vernieuwde Stenden.com. Veel aandacht besteedde het team aan het verbeteren van het zoekfilter, de beschrijvingen van opleidingen. Het resultaat: een heldere en vriendelijke website die duidelijk laat zien waar Stenden voor staat, maar bovenal het voor de belangrijkste doelgroep heel makkelijk maakt om een taak te voltooien.

Stenden Hogeschool

Provincie Groningen

De Staat van het Web onderhoudt een bijzondere band met de provincie Groningen. Natuurlijk, Wiep woont in Groningen. Maar het is meer dan dat. In 2009 nam Jan Barkhof contact op met haar vanwege zijn plannen voor de nieuwe website. Het moest anders, beter, leesbaarder, toegankelijker. Dat kon alleen met een professionele webredactie in het hart van de organisatie.

De website was voorheen een groot platform waar iedere afdeling zijn eigen zaken kon publiceren. De ene tekst was lang en ingewikkeld, de ander kort en onbegrijpelijk. Samen met het team zijn de contouren voor de website uitgestippeld: een webvisie, uitgangspunten, standaarden en gemandateerde webredactie. Het leverde Wiep uiteindelijk de inspiratie op voor het boek, ‘Het Geheim van de Overheidswebsite’ dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder alle gemeenten gratis is verstrekt.

In de jaren daarna volgden nog andere werkzaamheden, zoals trainingen samen met Henk, onderzoeken Webrichtlijnen en advieswerk. Op dit moment werkt Wiep aan de doorontwikkeling van de website om de digitale dienstverlening te verbeteren.

 

Provincie Groningen

Advies en ondersteuning intranet

Veel organisaties kennen ons dankzij het werk aan websites. Logisch, want die zijn voor iedereen zichtbaar. We werken ook aan verbeteringen van intranetten in organisaties. We werkten onder andere voor:

 • Gemeente Westland
 • Gemeente Amsterdam
 • GGD Drenthe
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • Gemeente Oisterwijk
 • Gemeente Dongen
 • Gemeente Baarle-Nassau
 • Drechtsteden
Advies en ondersteuning intranet

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Een website voor een universitair ziekenhuis maken is geen eenvoudige opgave. Er zijn afdelingen, units, onderwijs- en onderzoekscentra. Deelorganisaties die allemaal iets willen vertellen. Er is content, veel content. En er zijn natuurlijk patiënten, mensen die snel iets willen weten over behandelingen in gewone-mensentaal. Mensen die op allerlei devices de website willen bekijken. Dan kom je al snel uit op onderwerpen rond toegankelijkheid en bruikbare content.

Binnen het ontwikkeltraject zijn Simon Besters, Wiep Hamstra en met name Iacobien Riezebosch betrokken geweest met alle checks rond toegankelijkheid. Het streven van UMCU is om te voldoen aan Webrichtlijnen versie 2. Iacobien begeleidde de ontwikkeling van het interactieontwerp, het design en de techniek door de tussenopleveringen steeds op toegankelijkheid te testen en over de uitkomsten te adviseren. Ook de webredactie werd door Iacobien getraind.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Gemeente Almelo

We hebben veel projecten gedaan, maar we zijn nog steeds een beetje onder de indruk van de werklust en discipline van de mensen in deze Twentse stad. Gemeente Almelo was de eerste gemeente in Nederland die de Drupal Distributie hergebruikte nadat gemeente Vught het had ontwikkeld en gebouwd. Het project in Almelo startte in de winter van 2013 met een kennissessie voor de verantwoordelijken voor digitale dienstverlening, communicatie en ICT. Die sessie bleek de eerste stap in een gezamenlijk traject dat leidde tot een nieuwe, taakgerichte website.

Daarna verzorgden we het toptakenonderzoek met Sewan Neesan, de webverantwoordelijke. Daarnaast ontwikkelden Wiep Hamstra en Henk Boeschoten samen met het team de design principles en de contentstrategie.

De grote vraag nu is: kun je met deze website verder anno nu? In 2019 startte een herijking van de digitale strategie met Simon Besters. Onderzoek op alle fronten gaat uitwijzen wat de volgende stappen zijn.

Lees meer over dit traject in Almelo uit 2013 in het blog.

Gemeente Almelo

Gemeente Amsterdam

Amsterdam is een grote stad, met veel mensen, met allerlei soorten vragen en aanleidingen. Maar wie zijn zij? Wat willen mensen weten en wat willen ze doen? In 2015 startte het grootste onderzoek naar klantvragen dat we hebben uitgevoerd. Dit was een belangrijk uitgangspunt voor het huidig werk. We analyseerden duizenden regels aan data. We doken in statistieken en systemen. Met deze gegevens werken Simon en Wiep met het team van eindredacteuren in samenwerking met Laura Wubben en Bas Timmermans. We verbeterden content en templates in diverse sessies met inhoudsdeskundigen en adviseurs. Henk Boeschoten en Jaap van de Putte verzorgden daarnaast de trainingen aan het team.

In 2014 werkten we ook voor de gemeente. We voerden we het onderzoek uit naar toptaken op intranet in samenwerking met Joost Sanders van Toptaakmonitor. We hebben daarbij zoveel mogelijk de eigen mensen betrokken door training en instructie. In korte tijd stond het onderzoek er en bracht de uitkomst voor Amsterdam helderheid voor het vervolg.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Haarlem

Wiep, kun je me helpen met het ontwikkelen van een webvisie? Mieke Bergkamp, hoofd Mediabureau, bleek ergens in 2010 in een zaaltje te hebben gezeten bij een workshop van Carel Bitter en Wiep Hamstra.

Haar vraag: uitgangspunten voor de afdelingen dienstverlening en communicatie samensmeden tot een bovenliggend doel om zo de basis te leggen voor een betere digitale dienstverlening. We gingen aan de slag met onderzoek naar de content, de weborganisatie, toptaken en toegankelijkheid.

Dat leidde tot de conclusie: als Haarlem de belofte van het bestuur (klant centraal, betere dienstverlening) wil waarmaken, dan moet het roer om. Concept7 leverde het concept en design en leverde zo een nieuw ijkpunt in de wereld van gemeentelijke websites.

Gemeente Haarlem

Hoe kunnen we helpen?

Benieuwd wat we voor je kunnen doen? Meer weten over onze werkwijze? Stel ons je vraag!

Bel ons op 050 260 01 66

Geknipt voor jou

Welke boeken en blogs lezen we? Welke video's zijn echt meer dan het kijken waard? We hebben ze voor jou op een rijtje gezet.

Naar de bibliotheek