Recent werk / training

Ministerie van Algemene Zaken

In 2016 werd Wiep Hamstra benaderd om voor de Academie voor Overheidscommunicatie een driedaagse training voor ervaren (online) redacteuren mede te ontwikkelen. Vraagstukken: adviseren in een politieke context, omgaan met feedback en weerstanden, contentdesign en andere relevante disciplines zoals strategie en governance. Aan deze training doen senior adviseurs en redacteuren mee vanuit verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties. Wiep geeft deze training nu jaarlijks, waarbij ieder jaar weer nieuwe accenten worden gelegd. Bij het onderdeel adviseren is Henk Boeschoten betrokken en de dag contentdesign verzorgt ze met Verine van Tol.

Ministerie van Algemene Zaken

Gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde ontstond uit de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Ruim een jaar voordat de herindeling op nieuwjaarsdag 2018 een feit was, zijn we gestart met ons werk voor deze nieuwe gemeente. De opdracht was: verbeter de dienstverlening, richt de processen in en zorg voor middelen die dat ondersteunen. Het resultaat was dat we een jaar lang intensief samenwerkten met een team van dienstverleners om de nieuwe (digitale) dienstverlening van de gemeente in te richten.

Zoals wel vaker, begonnen we met onderzoek en kennissessies. Wat ons betreft het startpunt van ieder project: zorgen dat iedereen over dezelfde kennis kan beschikken binnen het project, zodat besluiten zorgvuldig genomen kunnen worden. Ook zijn we gestart met onderzoek naar gebruik van de bestaande kanalen, zoals telefoon, mail en digitaal.

Samen met de organisatie hebben we 2 samenhangende contentstrategieën ontwikkeld. Eén voor de dienstverleningswebsite en een voor de website voor bestuur en raad. Het ontwerp kwam tot stand met Momono, een bekende in gemeenteland, en de website werd op basis van de DVG gebouwd door EZCompany.

De gehele weg hebben we dit werk met het online team uitgevoerd, zodat ze de komende jaren alle uitdagingen op het gebied van digitaal aankunnen. Daarnaast is Simon Besters nauw betrokken geweest bij de laatste, spannende fase van een herindeling: alle onderlinge afhankelijkheden bij projecten vragen om veel afstemming en een precieze uitvoering.

Gemeente Westerwolde

Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen wilde aan de slag met ‘de laatste website’ en verbeterde digitale dienstverlening. Doel was de vierjarige cyclus doorbreken van herhaald herontwerp. Wiep Hamstra verzorgde trainingen en werksessies met het online team. Simon Besters begeleidde de keuzes en implicaties voor techniek en met name de samenhang met digitale transacties. Met het team werkten Michiel Duijsings en Wiep Hamstra aan de contentinventarisatie en het sorteren van informatie. Dit leidde tot een nieuwe informatiearchitectuur.

Gemeente Nijmegen

Gemeente Haaren

Gemeente Haaren was één van de eerste organisaties die bij de Staat van het Web aanklopte voor advies en begeleiding voor inspectie op de webrichtlijnen. Er is veel bereikt, maar de gemeente heeft ook in de afgelopen jaren door verschillende omstandigheden (onder andere een afgeblazen gemeentelijke fusie) een achterstand opgelopen in de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Vanaf 2015 ging de gemeente daar weer volop mee bezig. Om helderheid te krijgen over de uitdaging die in het verschiet lag voor de gemeente werden we ingeschakeld. We voerden een DGMO uit (Digital Governance Maturity Index), deden kennissessies en een gebruikersonderzoek.

Gemeente Haaren

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is volgens ons ongekroonde nummer 1 in gemeenteland voor wat betreft hun website. In alles zijn focus en simplicity het uitgangspunt. Soepele interacties, kraakheldere content, perfecte techniek. In Venlo is de DvG (Drupal voor Gemeenten) met een ESB gekoppeld aan de interne systemen. Dat legde de weg open voor echt goede nieuwe aanpassingen, bijvoorbeeld in het afsprakensysteem.

Het project startte in maart 2014 en de oplevering van de nieuwe website was in september 2015. Werkzaamheden:

 • Onderzoek naar beginsituatie en ondersteuning inrichting projectorganisatie
 • Advieswerk binnen het project over specifieke deelterreinen: beheer, governance, techniek
 • Toptakenonderzoek in samenwerking met Toptakenmonitor
 • Digital Governance Maturity Index
 • Contentmigratie van nieuwe content in nieuwe DvG
Gemeente Venlo

Gemeente Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk is een klant vanaf het eerste uur. Al in 2010 kwam Simon over de vloer in de begeleiding voor inspectie op de Webrichtlijnen, net nadat hij dit werk voor gemeente Goirle had gedaan als ambtenaar. Al 5 jaar op rij voldoet de gemeentewebsite van Oisterwijk aan de eisen aan digitale toegankelijkheid. Eerst met een keurmerk met 3 sterren, nu volgens Webrichtlijnen 2 AA.

Simon begeleidde verder de ontwikkeling naar een nieuwe versie van oisterwijk.nl. WIND Internet tekende voor de techniek.

In Oisterwijk geldt het motto: de website is niet groter dan het beheer aankan. Het ontwerp is van Momono en is daarna herhaaldelijk gekopieerd, bijvoorbeeld in de Bilt, Gilze-Rijen, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam.

Openingstijden zwembad

In het voorjaar van 2016 kwam de gemeente Oisterwijk bij ons met het volgende probleem: de gemeenteraad had besloten de openingstijden van het gemeentelijke openluchtzwembad aan te passen. Het zwembad gaat voortaan alleen open als het volgens Weeronline die dag 20 graden of warmer wordt. Hoe leggen we dat helder uit op de website, vroeg de gemeente zich af.

Simon ontwikkelde een oplossing volgens de toptaakmethode. Samen met de webmaster van de gemeente Oisterwijk werkte hij de klantreis uit en maakte een ontwerp voor een module die elke middag – op basis van onder meer de weersvoorspelling – automatisch een melding genereert: ‘Open’, ‘Beperkt open’ of ‘Gesloten’. Die melding verschijnt op de homepage in het toptaakblok van waaruit de bezoeker naar een detailpagina met de exacte openingstijden kan. Het resultaat: bezoekers van de website zien meteen of het zwembad wel of niet open is, het callcenter wordt ontlast en geen klanten die voor niets naar het zwembad komen. Doordat Oisterwijk al een paar jaar volgens de toptakenmethode werkt, kon deze oplossing snel, nog net op tijd voordat het zwemseizoen begon, gereed zijn.

Gemeente Oisterwijk

Stenden Hogeschool

In de discipline contentstrategie neemt het werk voor universiteiten en hogescholen (‘higher ed’) een speciale plek in. Niet voor niets, want werken aan een website voor een hogeschool is rekening houden met heel veel verschillende stakeholders en doelgroepen. Probeer er dan maar een taakgerichte website van te maken die de benodigde conversie (inschrijvingen van gemotiveerde studenten uit binnen- en buitenland) oplevert.

Wiep Hamstra onderzocht in 2014 de verschillende mogelijkheden. Het werk startte met een contentexploratie (een deels kwalitatief en deels kwantitatief onderzoek naar de kwaliteit van content). Concept7 deed de onderzoeken naar webbezoekers en klantvragen en vertaalde dit in een verrassend fris en duidelijk design.

Op 1 april 2015 stond volgens plan een mooie stevige, drietalige versie live van een compleet vernieuwde Stenden.com. Veel aandacht besteedde het team aan het verbeteren van het zoekfilter, de beschrijvingen van opleidingen. Het resultaat: een heldere en vriendelijke website die duidelijk laat zien waar Stenden voor staat, maar bovenal het voor de belangrijkste doelgroep heel makkelijk maakt om een taak te voltooien.

Stenden Hogeschool

Provincie Groningen

De Staat van het Web onderhoudt een bijzondere band met de provincie Groningen. Natuurlijk, Wiep woont in Groningen. Maar het is meer dan dat. In 2009 nam Jan Barkhof contact op met haar vanwege zijn plannen voor de nieuwe website. Het moest anders, beter, leesbaarder, toegankelijker. Dat kon alleen met een professionele webredactie in het hart van de organisatie.

De website was voorheen een groot platform waar iedere afdeling zijn eigen zaken kon publiceren. De ene tekst was lang en ingewikkeld, de ander kort en onbegrijpelijk. Samen met het team zijn de contouren voor de website uitgestippeld: een webvisie, uitgangspunten, standaarden en gemandateerde webredactie. Het leverde Wiep uiteindelijk de inspiratie op voor het boek, ‘Het Geheim van de Overheidswebsite’ dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder alle gemeenten gratis is verstrekt.

In de jaren daarna volgden nog andere werkzaamheden, zoals trainingen samen met Henk, onderzoeken Webrichtlijnen en advieswerk. Op dit moment werkt Wiep aan de doorontwikkeling van de website om de digitale dienstverlening te verbeteren.

 

Provincie Groningen

Begeleiding inspecties Webrichtlijnen

In de afgelopen jaren begeleidden we talloze organisaties naar een geslaagde inspectie op digitale toegankelijkheid. Het liefst doen we dat op het moment dat de website in aanbouw is, omdat je dan nog relatief eenvoudig kunt bijsturen. Onze begeleiding bestaat uit het begeleiden in het proces, overnemen van het papierwerk, het interpreteren en uitwerken van inspectierapporten en het trainen van webprofessionals om zelf toegankelijkheidsproblemen op te lossen. We werkten onder andere voor:

 • Gemeente Best (*** foutloze inspectie)
 • Gemeente Leeuwarden (***)
 • Gemeente Zeewolde (***)
 • Gemeente Midden-Delfland (***)
 • Gemeente Goirle (***)
 • Gemeente Dongen (***)
 • Gemeente Oisterwijk (***)
 • Gemeente Heerenveen (***)
 • Gemeente Bloemendaal (**)
 • Gemeente Leiden (***)
 • Gemeente Raalte (***)
 • Gemeente Den Helder (***)
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Haarlem
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Gemeente Oisterwijk
Begeleiding inspecties Webrichtlijnen

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Een website voor een universitair ziekenhuis maken is geen eenvoudige opgave. Er zijn afdelingen, units, onderwijs- en onderzoekscentra. Deelorganisaties die allemaal iets willen vertellen. Er is content, veel content. En er zijn natuurlijk patiënten, mensen die snel iets willen weten over behandelingen in gewone-mensentaal. Mensen die op allerlei devices de website willen bekijken. Dan kom je al snel uit op onderwerpen rond toegankelijkheid en bruikbare content.

Binnen het ontwikkeltraject zijn Simon Besters, Wiep Hamstra en met name Iacobien Riezebosch betrokken geweest met alle checks rond toegankelijkheid. Het streven van UMCU is om te voldoen aan Webrichtlijnen versie 2. Iacobien begeleidde de ontwikkeling van het interactieontwerp, het design en de techniek door de tussenopleveringen steeds op toegankelijkheid te testen en over de uitkomsten te adviseren. Ook de webredactie werd door Iacobien getraind.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Gemeente Almelo

We hebben veel projecten gedaan, maar we zijn nog steeds een beetje onder de indruk van de werklust en discipline van de mensen in deze Twentse stad. Gemeente Almelo was de eerste gemeente in Nederland die de Drupal Distributie hergebruikte nadat gemeente Vught het had ontwikkeld en gebouwd. Het project in Almelo startte in de winter van 2013 met een kennissessie voor de verantwoordelijken voor digitale dienstverlening, communicatie en ICT. Die sessie bleek de eerste stap in een gezamenlijk traject dat leidde tot een nieuwe, taakgerichte website.

Daarna verzorgden we het toptakenonderzoek met Sewan Neesan, de webverantwoordelijke. Daarnaast ontwikkelden Wiep Hamstra en Henk Boeschoten samen met het team de design principles en de contentstrategie.

De grote vraag nu is: kun je met deze website verder anno nu? In 2019 startte een herijking van de digitale strategie met Simon Besters. Onderzoek op alle fronten gaat uitwijzen wat de volgende stappen zijn.

Lees meer over dit traject in Almelo uit 2013 in het blog.

Gemeente Almelo

Gemeente Amsterdam

Amsterdam is een grote stad, met veel mensen, met allerlei soorten vragen en aanleidingen. Maar wie zijn zij? Wat willen mensen weten en wat willen ze doen? In 2015 startte het grootste onderzoek naar klantvragen dat we hebben uitgevoerd. Dit was een belangrijk uitgangspunt voor het huidig werk. We analyseerden duizenden regels aan data. We doken in statistieken en systemen. Met deze gegevens werken Simon en Wiep met het team van eindredacteuren in samenwerking met Laura Wubben en Bas Timmermans. We verbeterden content en templates in diverse sessies met inhoudsdeskundigen en adviseurs. Henk Boeschoten en Jaap van de Putte verzorgden daarnaast de trainingen aan het team.

In 2014 werkten we ook voor de gemeente. We voerden we het onderzoek uit naar toptaken op intranet in samenwerking met Joost Sanders van Toptaakmonitor. We hebben daarbij zoveel mogelijk de eigen mensen betrokken door training en instructie. In korte tijd stond het onderzoek er en bracht de uitkomst voor Amsterdam helderheid voor het vervolg.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Vught

Gemeente Vught benaderde ons in de persoon van Frank Schaap ergens in 2013. Frank had een goed plan: de gemeente was echt toe aan een nieuwe website. Hij had het eigenlijk al uitgetekend. Geen loketten meer, maar een taakgerichte indeling. Uiteraard – noblesse oblige – met perfecte techniek en helemaal volgens de nieuwe norm: Webrichtlijnen versie 2 AA. En natuurlijk met open-source techniek.

Frank ging samen met Simon aan de slag in de projectvoorbereiding. Samen stippelden ze de koers uit. Wie eerst overtuigen? Wie informeren? Met wie kunnen we aan de slag? Frank en Simon zaten vrij snel bij het management en bestuur aan tafel. Die gesprekken leverden het groene licht op waar Frank op wachtte. We ondersteunden bij de project en waren tegelijkertijd erg bevoorrecht om in de keuken mee te mogen kijken. Frank heeft er uiteindelijk samen met Eend en EzCompany een open-source gemeentewebsite DvG (Drupal voor Gemeenten) van gemaakt waarmee Vught en passant de hele markt heeft opgeschud.

Gemeente Vught

Gemeente Tilburg

In 2013 kregen we telefoon van Michiel Duijsings, hij was bezig met plannen voor een nieuwe gemeentewebsite. Of we konden helpen. De gemeente Tilburg had toen nog eigenlijk 3 websites met in totaal duizenden webpagina’s met bovendien ook veel onderlinge overlap. Dit koste onevenredig veel tijd en geld en leverde niet de gewenste kanaalsturing op. Michiel wist precies wat het probleem was, en schakelde ons in om de route verder uit te stippelen en hem te ondersteunen.

Michiel had zijn leidende strategie geformuleerd: “In één keer goed, in één keer raak, overal en altijd.” In de contentstrategie hebben we dat verder uitgewerkt met als input de uitkomsten van het toptakenonderzoek.

Het hoofd afdeling Statistiek keek kritisch en geïnteresseerd toe. Henk Boeschoten en Wiep Hamstra trainden in de zomer van 2013 alle webprofessionals en het voltallige communicatieteam. Het ontwerp voor de nieuwe website bleek verfrissend. De uitwerking ‘met de toptaak-tegeltjes’ baanbrekend. De content ging radicaal op de schop. Tilburg is volgens ons het bewijs dat een grote stad met grote doelstellingen een bruikbare en compacte website kan maken én beheren.

Gemeente Tilburg

Gemeente Haarlem

Wiep, kun je me helpen met het ontwikkelen van een webvisie? Mieke Bergkamp, hoofd Mediabureau, bleek ergens in 2010 in een zaaltje te hebben gezeten bij een workshop van Carel Bitter en Wiep Hamstra.

Haar vraag: uitgangspunten voor de afdelingen dienstverlening en communicatie samensmeden tot een bovenliggend doel om zo de basis te leggen voor een betere digitale dienstverlening. We gingen aan de slag met onderzoek naar de content, de weborganisatie, toptaken en toegankelijkheid.

Dat leidde tot de conclusie: als Haarlem de belofte van het bestuur (klant centraal, betere dienstverlening) wil waarmaken, dan moet het roer om. Concept7 leverde het concept en design en leverde zo een nieuw ijkpunt in de wereld van gemeentelijke websites.

Gemeente Haarlem

Wetterskip Fryslân

Droge voeten, schoon water en voldoende water. Hiervoor garant staan is de missie van Wetterskip Fryslân.

Dit doen ze al eeuwenlang, met succes. Maar wat doe je anno nu als waterschap op het web? Welke diensten bied je aan? Aan wie? Wetterskip Fryslân wilde de nadruk leggen op verbeteren van de digitale dienstverlening. Denk aan het soepel en snel aanvragen van vergunningen of ontheffingen en bekijken van regelingen. In 2012 verzorgden Henk Boeschoten en Wiep Hamstra de kennissessie die de start vormde voor het traject

In de periode vanaf 2010 is Wiep Hamstra samen met Manon Vrieling met dit doel aan het werk geweest in een team om dit in kaart te brengen. Concept7 leverde het design en het interactieontwerp, Python United de techniek.

Wetterskip Fryslân

Hoe kunnen we helpen?

Benieuwd wat we voor je kunnen doen? Meer weten over onze werkwijze? Stel ons je vraag!

Bel ons op 050 260 01 66

Geknipt voor jou

Welke boeken en blogs lezen we? Welke video's zijn echt meer dan het kijken waard? We hebben ze voor jou op een rijtje gezet.

Naar de bibliotheek